About Nikko City Tourism Association

What You Should not Miss in the City of Nikko

Tourist Information Center

Nikko City Tourist Association
+81-288-22-1525

Nikko Kyodo Center Tourist Information

Nikko
English
Chinese
Japanese

Tourist Information at Tobu-Nikko Station

Nikko
English
Chinese
Japanese

Tourist Information Center at JR Nikko Station

Nikko
English
Japanese

Kinugawa-Kawaji-onsen Tourist Information Center

Kinugawa - Kawaji Onsen
English
Japanese

Information Center (annaisho), at Yunishigawa Michi-no-Eki

Yunishigawa, Kawamata and Oku-Kinu Onsen
Japanese

Office

Nikko City Tourism Association Main Office
Imaichi
English
Japanese

Postal Code: 321-1261
Michinoeki-Nikko Nikko-Kaido Nikonikohonjin, 717-1 Imaichi, Nikko-shi, Tochigi

Nikko City Tourism Association Nikko Branch
Nikko
English
Chinese
Japanese

Postal Code: 321-1404
Nikko-Kyodo Center, 591 Gokomachi, Nikko-shi, Tochigi

Nikko City Tourism Association Kinugawa-Kawaji Branch
Kinugawa - Kawaji Onsen
English
Japanese

1404-1 Ohara, Kinugawaonsen, Nikko, Tochigi Prefecture, 321-2522

Nikko City Tourism Association Yunishigawa-Kawamata-Okukinu Branch
Yunishigawa, Kawamata and Oku-Kinu Onsen
Japanese

Postal Code:321-2712
575 Hikage, Nikko-shi, Tochigi

Nikko City Tourism Association Imaichi Branch
Imaichi
Japanese

Postal Code: 321-1261
717-1 Imaichi, Nikko-shi, Tochigi

Nikko City Tourism Association Ashio Branch
Ashio
Japanese

Postal Code: 321-1523
6-3 Matsubara, Ashiomachi, Nikko-shi, Tochigi